نظارت بر درمان و دارو

سولماز ناصری

مسئول کارشناس نظارت بر درمان و دارو

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

دور نویس:

شماره تماس: ۳۲۷۳۰۸۶۵-۰۴۵

پست الکترونیکی: naseri.1395.cdc@gmail.com

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵