مدیر شبکه

دکتر جعفر بشیری

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی

رشته تحصیلی: پزشکی

شماره تلفن تماس: ۳۲۷۸۵۶۷۰

دورنما: ۳۲۷۲۳۰۹۶-۰۴۵

پست الکترونیکی: 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶