مدیر شبکه

دکتر اباذر جعفر پور

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی

رشته تحصیلی: پزشکی

شماره تلفن تماس: ۳۲۷۸۵۶۷۰

دورنما: ۳۲۷۲۳۰۹۶-۰۴۵

پست الکترونیکی:

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۰۸