مرکز سلامت جامعه روستایی قره شیران

مرکز در روستای قره شیران واقع شده و دارای بخش های ویزیت پزشک عمومی ، مامایی و داروخانه می باشد.

تلفن تماس:32278400

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۹۰