مرکز مرکز سلامت جامعه شهری روستایی کورائیم

 مرکز در شهر کورائیم واقع شده و دارای بخش های ویزیت پزشک عمومی ، پرستاری ، مامایی ، داروخانه ، دندانپزشکی و آزمایشگاه می باشد.

تلفن تماس : 32252425

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۹۸