بهداشت خانواده

منیره اسمعلی نسب

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

سمت: مسئول بهداشت خانواده شهرستان

تلفن تماس :۳۲۲۸۴۹۲۱-۰۴۵

 

معصومه ناصری

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

سمت: بهداشت خانواده

تلفن تماس :۳۲۲۸۴۹۲۱-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۶۵