مبارزه با بیماریها

زهرا تمجیدزاد

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس جمعیت شناسی

سمت: مسئول مبارزه با بیماریها

تلفن تماس: ‌۳۲۲۸۲۱۳۹-۰۴۵

 

 

 

 

فاطمه میرزاخانی

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

تلفن تماس: ‌۳۲۲۸۲۱۳۹-۰۴۵

 

 

 

 

شهریار لازمی

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت روان

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

تلفن تماس: ‌۳۲۲۸۲۱۳۹-۰۴۵

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۹۲