امور اداری

آیت پروانه

مدرک تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: مسئول کارگزینی

 

پیمان ناصری

مدرک تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: کارپرداز

 

 

 

 

جعفر فولادی

مدرک تحصیلی: حسابداری

سمت: کارشناس کارگزینی

 

 

 

 

حبیب اله سیار

سمت: روابط عمومی

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۵