امور مالی

 

سید محمد علی احمدی

‌‌‌مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

‌‌سمت: مسئول حسابداری

 

 

 

 

منوچهر عارف زاده

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: کارشناس حسابداری

 

 

 

 

 

 

علی جباری

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: امین اموال-انبار مصرفی

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۰۷