طرح و گسترش

‌‌

 

میر علی سیدی

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مسئول طرح و گسترش

تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۱۳۸-۰۴۵

 

 

 

 

مریم تیزپری

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی

‌سمت: کارشناس بهداشت عمومی

‌‌تلفن تماس: ۳۲۲۸۲۱۳۸-۰۴۵

‌‌اکبر حنفی

‌مدرک تحصیلی: لیسانس حقوق

سمت: مسئول تدلرکات دارویی

تلفن تماس: ۳۲۲۸۴۳۱۳-۰۴۵

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۲۱۳