مرکز جامع سلامت شبانه روزی نیر

مرکز در شهر نیر واقع شده و دارای درمانگاه تخصصی ، ویزیت پزشک عمومی ، بخش های دیالیز، آزمایشگاه ، تسهیلات زایمانی ، پرستاری ،داروخانه ،هاری ،دندانپزشکی و رادیولوژی می باشد. 

تلفن تماس: 32282255

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۶۴