امور حقوقی و قراردادها

کارشناس و مسئول امور حقوقی و قراردادها

فرح روز وحید

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

حقوق

 


تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۱

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷