امور رفاهی

مسئول امور رفاهی
حسن نادری
مدرک تحصیلی
کارشناسی

رشته
حسابداری

تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۳۸
 
آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۳۹۷