امور رفاهی

 

مسئول امور رفاهی
اکبر شکوهی
مدرک تحصیلی
‌دیپلم

‌تلفن
‌۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۰

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۲۴