امور اداری

 

رئیس اداره امور عمومی

حسن نادری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

حسابداری


 

 


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۳۸

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷