امور اداری

 

مسئول امور اداری

حسن نادری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

حسابداری


 

 


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۳۸

آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۳۹۷