امور اداری

 

مسئول امور اداری
مهرداد فعال نوروزی
مدرک تحصیلی
‌کارشناسی
رشته
‌پرستاری

 

 


‌تلفن
‌۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۳۸

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۵