آموزش بهداشت

کارشناس و مسئول واحد آموزش بهداشت
رقیه زارع

مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
بهداشت عمومی

 

کارشناس آموزش بهداشت

شهروز ستوده

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی

 


تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۸۳۹۶

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۷