معاون بهداشتی

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان
صفر لطفی

مدرک تحصیلی
‌کارشناسی ارشد
رشته

مهندسی بهداشت محیط
 
 

تلفن تماس
۰۴۵۳۲۳۸۲۲۵

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۵