مدیریت شبکه

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین
‌دکتر بابک نخستین


مدرک تحصیلی
‌دکترای پزشکی عمومی


 

تلفن تماس فکس پست الکترونیک
۰۴۵-۳۲۳۲۳۳۴۴ ۰۴۵-۳۲۳۲۳۷۹۳

 

naminhc@arums.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۵