بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه‌ای

کارشناس و مسئول بهداشت حرفه‌ای

ندا روزگاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

مهندسی بهداشت حرفه‌ای

 

 

 

 


کارشناس بهداشت حرفه‌ای

هاجر عبادی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

مهندسی بهداشت حرفه‌ای

 

 

 

 


 

کارشناس بهداشت حرفه ای

بهنام عبادی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

بیماری ها

‌‌


تلفن

۰۴۵۳۲۳۲۸۴۲۶

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۷