روابط عمومی


 

متصدی روابط عمومی

صادق احد پور
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
بهداشت محیط
 
 

تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۶۶۶۸
آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۳۹۷