کارگزینی

کارگزین

حمید طلوعی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

مدیریت بازرگانی

 

 

 

 


کارگزین

همت بیگ زاده

مدرک تحصیلی

دیپلم

 

 

 


کارگزین

امید حبیبی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

مدیریت دولتی

 


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۱


 

کارگزین‌‌‌‌‌‌

محمد اکبری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته

مدیریت دولتی

 


کارگزین

فرح روز وحید

مدرک تحصیلی

کارشناسی

‌‌‌‌رشته

حقوق

 


تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۱

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷