بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
‌مژگان دستوری
مدرک تحصیلی
‌دکترای دندانپزشکی

‌تلفن
‌۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۲

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۶۶