بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
علیرضا رحیمی
مدرک تحصیلی
دکترای دندانپزشکی

 


کارشناس دهان و دندان

شهروز ستوده

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۲

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۷