بودجه

 

مسئول بودجه
محمد اکبری

مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته
مدیریت دولتی

تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۲

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۵