برنامه وبودجه

 

مسئول برنامه بودجه
محمد اکبری

مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته
مدیریت دولتی

‌‌‌‌
تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۲

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۷