خدمات و پشتیبانی

 

مسئول خدمات
عبدلرضا فصیحی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد

رشته
سازه


 

 

 


 
 

ناظر طرح های عمرانی

توحید عزیز زاده

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

عمران

 

تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۳۹

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۵