خدمات اداری

مسئول خدمات و پشتیبانی

یوسف جودی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

حسابداری

 

 

ناظر طرح های عمرانی
عبدلرضا فصیحی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد

رشته
سازه

 

 

 


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۳۹

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۷