تدارکات

 

مسئول تدارکات
مصطفی جوادی
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
حسابداری


 


کارپرداز

اسماعیل رنجبر

مدرک تحصیلی

دیپلم

 

 

 


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۳۷۹۴

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۵