طرح و گسترش

 

 

کارشناس و مسئول واحد طرح و گسترش

ناهیده پروین
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
پرستاری


 


 

‌‌کارشناس گسترش
رأفت شاهماری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

مامایی


 

کارشناس گسترش و امور بهورزی
رفیع صالحی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

بهداشت محیط


 

کارشناس جلب مشارکت های مردمی و امور حقوقی
فرح روز وحید

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

حقوق


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۶۶۶۹

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۵