امور مالی

 

مسئول امور مالی
یعقوب صبوری
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته
مدیریت دولتی

 


 

مسئول رسیدگی
سعید بیگ زاده
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
حسابداری

 

 

 

 


 

مسئول درآمد
نجات نورانی
مدرک تحصیلی
کارشناسی

رشته
حسابداری


 

 

 


 

حسابدار

حسن لطف الله پور آبی بیگلو

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته

حسابداری

 


مسئول دریافت و پرداخت
باقر دارنهال
مدرک تحصیلی

کارشناسی
رشته
مدیریت دولتی

 

 
 
 
 

مسئول اعتبارات

مصطفی جوادی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

حسابداری

 


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۳۰۹۸
۰۴۵۳۲۳۲۷۸۰۲

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷