امور مالی

 

 

مسئول امور مالی
‌سیامک عصر جدید ‌
مدرک تحصیلی
‌کارشناسی
رشته
‌حسابداری

 

 


 

 

‌مسئول رسیدگی
‌سعید بیگ زاده
مدرک تحصیلی
‌کارشناسی
رشته
‌حسابداری

 


 

 

 

‌‌مسئول درآمد
‌نجات نورانی
مدرک تحصیلی
‌کارشناسی

رشته
‌حسابداری

 


 

 

 

‌‌‌مسئول دریافت و پرداخت
‌باقر دارنهال
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
‌مدیریت دولتی


 

‌مسئول اعتبارات
‌پروین صابرنیا
مدرک تحصیلی
‌دیپلم

‌تلفن
‌۰۴۵-۳۲۳۲۳۰۹۸
۰۴۵۳۲۳۲۷۸۰۲
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۵