اخبار

افتتاح

افتتاح بخش سونوگرافی بیمارستان امام (ره) نمین

روز سه شنبه بیست و سوم آذر ماه بخش سونو گرافی بیمارستان اما (ره) شهرستان نمین با حضور معاون محترم فرمانداری، رئیس دفتر امام جمعه محترم شهرستان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مدیریت محترم شبکه بهداشت نمین افتتاح شد،

ادامه مطلب