معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

دکتر فتح الله عین الله زاده

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری عمومی، دندانپزشکی

سمت اداری: معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان مشگین شهر

شماره تماس: ۳۲۵۲۹۵۷۹(۰۴۵)

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶