معاون بهداشت

دکتر فتح الله عین الله زاده

مدرک و رشته حصیلی: دکتری عمومی، دندانپزشکی

سمت اداری: معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

شماره تماس: ۳۲۵۲۹۵۷۹(۰۴۵)

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۵