مدیریت شبکه

دکتر حسین شریفی

مدیر شبکه بهداشتی درمانی مشکین شهر

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری عمومی پزشکی

شماره تلفن تماس: ۳۲۵۲۲۷۰۰-۰۴۵

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۵