اخبار

پشماند

کمیته پسماند شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر جدید

کمیته مدیریت پسماند های پزشکی در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین شهر تشکیل شد.در این کمیته بر لزوم اجرای تفکیک و ارسال به موقع پسماندهای پزشکی به امحای زباله بیمارستان طبق قرارداد منعقده ،توسط مطبها وآزمایشگاهها و دفاتر کار بخش خصوصی شهرستان تاکید شد و مقرر شد در صورت مشاهده عدم تفکیک و دفع غیر بهداشتی پسماندهادر بازدید های سرزده توسط اکیپ مدیریت پسماند شهرستان،برخورد قانونی لازم و جدی با مسوول فنی مربوطه بعمل آید

ادامه مطلب
تجلیل از خانم دکتر نصیبه قاسم زاده حدادی
اهداء لوح تقدیر

تجلیل از خانم دکتر نصیبه قاسم زاده حدادی

با توجه به اهداء زمینی به مساحت ۵۰۴ متر مربع توسط خانم دکتر قاسم زاده حدادی جهت احداث واحد بهداشتی درمانی به شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر ،طی مراسمی در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر بخاطراین عمل خیر خواهانه از نامبرده تجلیل به عمل آمد.

ادامه مطلب