طرح و گسترش

مسئول واحد طرح و گسترش

مهندس محسن باقری

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط

تلفن تماس ۳۲۹۴۲۸۲۲-۰۴۵

 

آشنایی با واحد طرح و گسترش

 • هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشکان وپرسنل بدو خدمت.
 •  
 • ماهنگی و اجرای پایش از واحد های مجری برنامه بیمه روستایی.
 •  
 • بازنگری طرح های گسترش بر اساس ضوابطابلاغی.
 •  
 • هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه جهتامورمربوطه.
 •  
 • جمع بندی، پیگیری، تامین و توزیع نیروی انسانی موردنیاز واحدهای تحت پوشش باهماهنگی واحدهای ستادی.
 •  
 • نیازسنجی تجهیزات پزشکی کلیه واحدهای تابعه طبق چک لیست مربوط..

 

شرح وظایف واحد گسترش

هدف کلی واحد و طرح و گسترش

 

پرسنل واحد:

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت اجرایی

 

کارشناسی بهداشت محیط

کارشناس گسترش شبکه

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷