بهداشت محیط و حرفه

کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای

مهندس محمد وفای ارشادی

تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

شرح وظایف کارشناس واحد بهداشت محیط

۱- شرکت فعال در جلسات برون بخشی (کمیسیون نظارت، کمیسیون بند ۲۰ شهرداری)
۲- بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، مراکز آموزشی، نظامی و اماکن عمومی
۳- تشکیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
۴- آموزش پرسنل جدید الورود و دانشجویان کارآموزی دانشگاهها
۵- اجرای دستورالعملهای واصله از معاونت محترم امور بهداشتی دانشگاه
۶- اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
۷- بازدید از استخرهای شنا و باشگاههای ورزشی
۸-پ ایش واحدهای بهداشت محیط مراکز تابعه
۹- نظارت بر چگونگی جمع آوری و دفع فاضلاب و مواد زاید جامد
۱۰- بررسی و پیگیری شکایات مرتبط با بهداشت محیط تا حصول نتیجه
۱۱- تکمیل فرم های آماری و ارسال آن به مرکز بهداشت استان
۱۲- نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی و مراکز کاربرد پرتوهای یون ساز در پزشکی
۱۳- برنامه ریزی و پیش بینی برای مقابله با اپیدمی ها و حوادث غیرمترقبه
۱۴- برگزاری و شرکت در جلسات آموزشی

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۶