پرسنل

نام ونام خانوادگی: نیر مردآزاد

سمت: جانشین مدیر و مربی سلامت خانواده

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامائی

شماره تماس: ۳۳۷۱۹۱۱۷-۰۴۵

پست الکترونیک:


نام ونام خانوادگی: فریبا محمدی

سمت: جانشین مربی آموزش بهداشت و جمعیت

مدرک ورشته تحصیلی: دیپلم بهیاری

شماره تماس: ۳۳۷۱۹۱۱۷-۰۴۵

پست الکترونیک:


نام ونام خانوادگی: رزیتا هاشمی

سمت: مربی پرستاری - کودک- زنجیره سرما

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تماس: ۳۳۷۱۹۱۱۷-۰۴۵

پست الکترونیک:


نام ونام خانوادگی: نسرین حسنپور

سمت: مربی بهداشت محیط وحرفه ای- آمار - تعاملات سازمانی

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس: ۳۳۷۱۹۱۱۷-۰۴۵

پست الکترونیک:

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۲۲۳