معاونت

نام ونام خانوادگی: دکتر عسگر فکری

مدرک تحصیلی: دکترای عمومی

رشته تحصیلی: پزشکی

شماره تماس: ۳۳۷۱۶۹۹۳ -۰۴۵

پست الکترونیکی:

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۴۹۶