دکتر سید فرهاد رئیسی

رشته تحصیلی: پزشکی عمومی

شماره تماس: ۳۳۷۱۴۶۶۴-۰۴۵

سمت: رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

 

 

اخبار