دکتر عمران خسروی

رشته تحصیلی: پزشکی عمومی

شماره تماس: ۳۳۷۱۴۶۶۴-۰۴۵

سمت: رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

 

ازعموم شهروندان محترم و روستاییان عزیز درخواست می‌گردد در مصرف صحیح و اصولی آب نهایت سعی و تلاششان را بعمل آورند تا با مشکل قطع آب مواجه نگردیم.

اخبار