واحد انبار مصرفی و امین اموال

واحد انبار و اموال

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

جلال اسدی

مسئول واحد

  1. صدور و درخواست خرید کالاهای مورد نیاز واحدها ۲- کنترل کالاها از نظر کمی و کیفی و اسناد خرید کالاها ۳- طبقه بندی و مرتب نمودن کالاها در انبار ۴- تنظیم و برآورد مصرف ۶ ماهه و سالانه واحدها
 
آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵