خدمات اداری

نام و نام خانوادگی: رسول مدیر

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

شماره تلفن: ۳۲۸۲۶۸۰۰

شرح وظایف:

۱- تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی

۲- نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی

۳- سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی

۴- آموزش و راهنمایی کاردانها و تکنسین ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره برداری و نگهداری تاسیسات

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۰۷