شورای پیشنهادات

دبیر شورای پیشنهادهای دانشگاه

منصور ناصری اصل

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس: ۳۳۵۲۱۴۱۹ - ۰۴۵

 

فرم پیشنهادات برای ارائه به شورای پیشنهادهای دانشگاه: doc

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۵۰