مدیریت امور حقوقی

مدیر امور حقوقی دانشگاه

خلیل حکیمی اصل

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق بین الملل

شماره تلفن تماس: ۳۳۵۵۲۱۹۷-۰۴۵

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

رضا صالحی

کارشناس امور حقوقی

۳۳۵۵۲۱۹۳

نرگس صادق زاده مقدم

کارشناس امور قراردادها

۳۳۵۲۲۱۶۷

۳۳۵۵۲۲۱۰

پیمان آخربین

کارشناس امور املاک

۳۳۵۵۲۴۴۰
پروین نمازی

مسئول دفتر مدیریت امور حقوقی

۳۳۵۵۲۱۹۷
 
آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۵۵۳