مدیریت مرکز

محمدرضا منصورحسینی

سمت: مدیر مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

تلفن تماس: ۳۳۲۳۴۶۸۱

 

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۶۱۱