پزشک بیماران بین الملل

 

 

دکتر افشین فتحی

فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال

 

 

 

 

 

 

وظایف پزشک IPD

 

- ویزیت بیمار در ساعت اول بستری

- هماهنگی با پزشک پذیرش دهنده و دریافت دستورات اولیه

- هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت انجام اقدامات پاراکلینیک و مشاوره های بیمار در سریعترین زمان ممکن

- ویزیت روزانه بیمار

- هماهنگی با سایت بیمارستان و مسئول کامپیوتر جهت آماده کردن پرونده الکترونیک

- آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک بیمار به زبان انگلیسی

- پی گیری اتفاقات اورژانسی که ممکن است در طی ۲۴ ساعت برای بیمار اتفاق بیافتد

- پزشک IPD بسته به سیاست بیمارستان می تواند پزشکی مقیم در بیمارستان باشد و یا اینکه از لیستی انتخاب گردد که توسط رئیس بیمارستان مشخص می گردد و در زمان نیاز به ایشان اطلاع داده می شود.

 

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۳۹۸