برنامه تعطیلی درمانگاه

به اطلاع مراجعین محترم می رساند درمانگاه عفونی  خانم دکتر نگین نهان مقدم روز چهارشنبه  مورخه 98/06/27و98/07/03 تعطیل میباشد.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸