برنامه تعطیلی درمانگاه

به اطلاع مراجعین محترم می رساند درمانگاه نوزادان دکتر میرزارحیمی روز دوشنبه  مورخه 98/08/06 تعطیل میباشد.

 

به اطلاع مراجعین محترم می رساند درمانگاه مغزواعصاب دکتر فرزاد احمدابادی روز چهارشنبه مورخه 98/08/08تعطیل می باشد.

 

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۸