تازه های کتاب

 

تازه های کتاب منابع فارسی

منابع کتب فارسی

تغذیه نلسون 2016

توجه: دکتر مرضیه توکل

سوالات ارتقا و بورد کودکان (تغذیه)

دارو درمانی نلسون 2016

ترجمه: دکتر مرتضی معدنی ثانی

سوالات ارتقاء و بورد کودکان (دارو درمانی )

طب نوجوان نلسون 2016

ترجمه: دکتر حمید اسحاقی

توان بخشی و آسیب های محیطی نلسون 2016

ترجمه: دکتر کتایون برهانی

ویراستار: دکتر محمود خدابنده

 

 

 

 

منابع کتب انگلیسی

Volpe,s Neurology of the Newborn 2018

JOSEPHJ.Volpe

Sixth Edition

Nelson ESSENTIALS OF PEDIATRICS 2019

KAREN>.MARCDANTE

ROBERTM.KLIGMAN

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۸