فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

لطفاً برای نوبت دهی اینترنتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید

پزشکان

تخصص

برنامه صبح

برنامه عصر

دکتر فرزاد احمدآبادی

متخصص اطفال- فوق تخصص مغزواعصاب کودکان

چهارشنبه (بیمارستان بوعلی)

شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه (درمانگاه کوثر ۱ فردوس) 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۵