فوق تخصص عفونی اطفال

لطفاً برای نوبت دهی اینترنتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید

پزشکان

تخصص

برنامه صبح

برنامه عصر

دکتر منوچهر براک

متخصص اطفال- فوق تخصص عفونی اطفال

یکشنبه (بیمارستان بوعلی)

-----

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۵