تصویربرداری

 


واحد تصویربرد اری پزشکی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

رئیس واحد: دکتر سونیا روح اللهی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

مسئول واحد: محسن عبدی

کارشناس رادیولوژی

تلفن های داخلی: ۲۰۵ سونوگرافی- ۲۰۴ رادیولوژی

بخش های واحد تصویربرداری پزشکی مرکز:

در حال حاضر واحد تصویربرداری پزشکی مرکز شامل بخش‌های زیر می باشد:

* رادیولوژی

* سونوگرافی

شاخص های نیروی انسانی تصویربرداری مرکز:

در حال حاضر (زمستان ۱۳۹۷) در واحد تصویربرداری مرکز ۱۵ نفر نیروی انسانی به شرح زیر مشغول بکار هستند:

* ۱ نفر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

* ۷ نفر کارشناس

* ۷ نفر کار دانشجویی

سطوح دسترسی به خدمات موجود در مرکز:

* رادیولوژی: پذیرش بیماران سرپایی و بستری کودکان از اورژانس و بخش های مختلف بیمارستان و درمانگاه‌ها و خارج از مرکز

* سونوگرافی شیفت صبح: پذیرش خاص بیماران بستری به غیر از روزهای جمعه و تعطیل

* سونوگرافی کلینیک عصر: پذیرش عام بیماران سرپایی (سه روز در هفته)

* سونوگرافی آنکال: مخصوص بیماران بستری اورژانسی با اطلاع سوپروایزر

* رادیوگرافی آنکال: مخصوص بیماران بستری برای اورژانسی رادیوگرافیهای با کنتراست با اطلاع سوپروایزر

* رادیوگرافی پرتابل: مخصوص بخش های ویژه (NICU-PICU) و بیماران بستری فاقد امکان جابجایی

اهم فعالیت های واحد تصویربرداری پزشکی مرکز بوعلی

* انجام تمامی رادیوگرافی های ساده کودکان و نوزادان

* انجام آزمون های تصویربرداری تخصصی کودکان

* انجام تمامی سونوگرافی های رایج کودکان

* درمانگاه سونوگرافی در شیفتهای بعد از ظهر سه روز در هفته (کودکان و بزرگسالان)، تمامی سونوگرافی ها مانند داپلر، ترانس واژینال و سایر سونوگرافی ها انجام می‌شود.

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۷