معاونت آموزشی مرکز

دکتر رسول ملاطفی

سمت: معاون آموزشی مرکز

تلفن تماس :۳۳۲۳۱۳۲۲-۰۴۵

 

این معاونت در ارتباط تنگاتنگ با معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه و دانشکده پزشکی و پیراپزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی بوده و بخشی از کارهای آموزشی دانشجویان در مرکز به عهده این معاونت می باشد.

 

اهم وظائف معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی بوعلی

- نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیت های آموزش بخش های آموزشی
- معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی و نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزشی در بخش بصورت تئوری و عملی
- نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیأت علمی در بخش های مختلف
- نظارت بر اجرای دقیق مقررات آموزشی

 

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۴۲