برگزاری کارگاه CPR

۲۵ آبان ۱۳۹۵ | ۰۷:۳۲ اخبار
تعداد بازدید:۴
کارگاه CPR در مورخه 95.08.13 در مرکز آموزشی درمانی بوعلی توسط خانم خداپناهی، جهت آموزش پرسنل برگزار گردید.
برگزاری کارگاه CPR

۱ رای